41 İnşaat
İSG Politikamız

Güvenli İnşaat, Kaliteli Gelecek!

41 İnşaat olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında mükemmeliyeti hedefleyen bir politika izliyoruz. İSG yönetimi, işimizin merkezinde yer alır ve çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun güvenliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

Çalışan Güvenliği

Çalışanlarımızın güvenliğini en ön planda tutarız. İSG eğitimleri ve sürekli bilinçlendirme programları düzenleriz. İş güvenliği ekipmanlarını sağlamak ve düzenli olarak bakımını yapmak gibi önlemleri alarak çalışanlarımızın güvenli çalışma ortamını garanti ederiz.

Çevre Duyarlılığı

Projelerimizde çevre dostu malzemeleri tercih eder, enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yaparız. Atık yönetimi konusunda titizlikle hareket ederiz ve doğal kaynakları korumak adına sürekli iyileştirmeler yaparız.

Yasal Uyumluluk

Tüm yasal düzenlemelere uyarız ve ilgili standartları eksiksiz yerine getiririz. Yasaların ve yönetmeliklerin ötesine geçerek, en iyi uygulamaları benimseriz ve sürekli olarak kendimizi geliştirmeye yönelik çaba gösteririz.

Risk Yönetimi

Projelerimizdeki potansiyel riskleri önceden belirler, analiz eder ve etkili önlemler alarak riskleri minimize ederiz. Acil durum planları oluşturur ve tüm çalışanlarımızı bu planlara hakim kılarak anında müdahale imkanı sağlarız.

Sürekli İyileştirme

İSG performansımızı sürekli olarak değerlendirir ve iyileştirmeye yönelik adımlar atarız. Çalışanlarımızın geri bildirimlerini değerlendirir ve uygulanabilir önerilere açığız. Bu şekilde iş güvenliği standartlarını yükseltir ve sürekli bir gelişim kültürünü destekleriz.

41 İnşaat olarak, İSG alanındaki liderliğimizi sürdürmek, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve çevreye saygılı projeler gerçekleştirmek için kararlıyız. Bu politika, tüm çalışanlarımızın katılımıyla hayata geçirilir ve firma genelinde benimsenir.

Projelerimiz ve Daha fazlası
için bize ulaşın!

Ya da bizi hemen arayın: +90 (541) 433 41 41
41 İnşaat